Facebook  

Èištìní interiéru Karlovy Vary

èištìní na mokro (sedadla, kobereèky, ošetøení vnitøních plastù, èištìní a leštìní skel, oèištìní mezidveøních prostor)
èištìní na sucho (vysátí interiéru vozidla, ošetøení vnitøních plastù, èištìní a leštìní skel, oèištìní mezidveøních prostor)


design and  php engine by Otto Kokštein    |   copyright © 2013    |      http://www.pneumila.cz