Facebook  

Ceník


 do 15´´16-17´´od 18´´
4x4,  VAN 
Demontáž a montáž kola na osu50,0060,0075,00
Demontáž a montáž pneu na disk60,0070,00100,00
Vyvážení kola50,0060,0075,00
Kompletní pøezutí kola (bez materiálu)160,00190,00250,00
Závaží klepané, lepené 1g1,001,001,00
BDŠ ventil gumový25,0025,0025,00
Oprava bezdušové pneu80,0080,0080,00
Oprava duše50,0050,0050,00
Èištìní diskù70,0070,0070,00
Utìsnìní diskù70,0070,0070,00
Pøíprava a zajištìní STK vèetnì emisí - nafta2.900,00
Pøíprava a zajištìní STK vèetnì emisí - benzín2.600,00
  
Sezónní uskladnìní pneumatik- cena za sadu 4kol
700,00
  
Èištìní interiéru mokrou cestou                            od 1200,00
                             suchou cestou                              od 700,00
(cena bude pøedem stanovena dle zneèištìní) 
Servisní a mechanické práce - materiál dodán zákazníkem1.000,- Kè/hod 
Hodinová práce servis490,00
Kompletní pøezutí 1 kola RunFlat 300,- plus materiál

Pøezutí pneu nezakoupených u nás 50% pøíplatek

Veškeré ceny jsou v Kè vèetnì DPH 21%.
Za využití autoservis a pneuservis NONSTOP a jiné neobvyklé služby, budou ceny domluveny individuálnì.


design and  php engine by Otto Kokštein    |   copyright © 2013    |      http://www.pneumila.cz