Facebook  

Pneuservis - autoservis Karlovy Vary

Autoservis   

Prodejna

Pneuservis

Repase akublokù

Èištìní interiéru

Servis 

elektroniky


Jediný pneuservis na Karlovarsku, který je NONSTOP!
V pøípadì potøeby si mùžete domluvit pøezutí a opravy pneumatik mimo pracovní dobu vèetnì víkendu a také výjezd k Vašemu vozidlu. To vše 24h dennì, 7 dní v týdnu. Tel: 777 885 476
 

Proè zrovna my?


:Snažíme se pneumatiky našim zákazníkùm pøezout v co nejkratším termínu a proto v dobì hlavní sezony upravujeme dle potøeb a požadavkù zákazníkù pracovní dobu.
:Snažíme se, aby každý zákazník poznal výhody našeho pneuservisu a využil našich služeb.
Tìšíme sa na Vaši návštìvu..


design and  php engine by Otto Kokštein    |   copyright © 2013    |      http://www.pneumila.cz